Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Χαράξεις οριζοντιογραφικές-υψομετρικές στον Δ. Μαγγάνων

Χαράξεις οριζοντιογραφικές-υψομετρικές στον Δ. Μαγγάνων

Χαράξεις οριζοντιογραφικές-υψομετρικές στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαγγάνων και Άβατου του Ν. Ξάνθης με σκοπό την εφαρμογή στο έδαφος της μελέτης αναδασμού που είχε προηγηθεί. Το έργο αφορούσε την χάραξη των οροσήμων των δύο αναδασμών με σκοπό την κατασκευή των δρόμων καθώς και κάθε άλλου τεχνικού έργου που έπρεπε να υλοποιηθεί από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία.