Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Χάραξη κορυφών αγροτεμαχίου και κατασκευή περίφραξης

Χάραξη κορυφών αγροτεμαχίου και κατασκευή περίφραξης

Το έργο αφορούσε την έκδοση οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας για περίφραξη αγροτεμαχίου καθώς και την κατασκευή της. Αρχικά έγινε πλήρης καθαρισμός τόσο του γηπέδου όσο και του κτιρίου που βρίσκεται εντός αυτού. Στη συνέχεια χαράχθηκαν οι κορυφές του γηπέδου και τελικά πραγματοποιήθηκε η κατασκευή της περίφραξης τηρώντας ακριβώς όλες τις προδιαγραφές του ιδιωτικού συμφωνητικού που είχε προηγηθεί.