Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου στον Λιμένα Θάσου

Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου στον Λιμένα Θάσου

Το έργο αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ενός οικοπέδου στον Λιμένα Θάσου.