Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου στα Βρασνά Δήμου Βόλβης

Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου στα Βρασνά Δήμου Βόλβης

Το έργο αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ενός οικοπέδου στα Βρασνά Δήμου Βόλβης.