Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Τοπογραφικό διάγραμμα για τον Δ. Κομοτηνής (ΑΜΕΑ)

Τοπογραφικό διάγραμμα για τον Δ. Κομοτηνής (ΑΜΕΑ)

Πραγματοποιήθηκε πλήρης αποτύπωση μεγάλης δημοτικής εκτάσεως στην κτηματογραφική περιοχή Κοσμίου Κομοτηνής με σκοπό τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για λογαριασμό του Δήμου Κομοτηνής για ανέγερση διδακτηρίου και εστιών δημιουργικής ενασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).