Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Τοπογραφικό διάγραμμα για παραχώρηση έκτασης

Τοπογραφικό διάγραμμα για παραχώρηση έκτασης

Η μελέτη αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με σκοπό τη παραχώρηση τμήματος σε ιδιώτη από την Δ/νση Αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής για ανέγερση βιοτεχνίας.