Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Τοπογραφικό διάγραμμα για έκδοση οικοδομικής άδειας

Τοπογραφικό διάγραμμα για έκδοση οικοδομικής άδειας

Τοπογραφικό διάγραμμα για έκδοση οικοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση σε αγροτεμάχιο άρτιο αλλά μή οικοδομήσιμο  

Το έργο αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση οικοδομικής άδειας για ανέγερση αποθήκης σε ένα άρτιο αλλά μή οικοδομήσιμο αγροτεμάχιο. Η διαδικασία κρίνεται χρονοβόρα αφού απαιτούνται βεβαιώσεις τόσο από την Διεύθυνση Γεωργίας όσο και από την Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης.