Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Τοπογραφικό διάγραμμα για έγκριση

Τοπογραφικό διάγραμμα για έγκριση

Τοπογραφικό διάγραμμα για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης και έκδοση οικοδομικής άδειας

Το εν λόγω έργο είχε να κάνει με την αποτύπωση ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κομοτηνής, τη σύνταξη του αντίστοιχου τοπογραφικού διαγράμματος, τη μελέτη ενός νέου κόμβου σύνδεσης του πρατηρίου με την επαρχιακή οδό και τελικά την έκδοση με βάσει το τοπογραφικό αυτό, της οικοδομικής αδείας με τίτλο «Προσθήκη τριών αποθηκών, ενός WC και WC για ΑΜΕΑ».