Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Τοπογραφικά διαγράμματα για διορθώσεις κτηματολογίου

Τοπογραφικά διαγράμματα για διορθώσεις κτηματολογίου

Εξαιτίας εσφαλμένων καταχωρήσεων στη βάση δεδομένων του κτηματολογίου πολλές φορές είναι υποχρεωτική η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων με τις προδιαγραφές που ορίζει το κτηματολόγιο με σκοπό τη διόρθωση όλων των παραπάνω λαθών και τη σωστή πλέον καταχώρηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.