Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου

Το εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα αφορούσε την λεπτομερή αποτύπωση ενός οικοδομικύ τετραγώνου σε έναν οικισμό του Ν. Ροδόπης με σκοπό την άρση απαλλοτρίωσης ενός οικοπέδου και την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.