Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος εντός πόλης Κομοτηνής

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος εντός πόλης Κομοτηνής

Το έργο αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ενός οικοπέδου εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής με σκοπό κατάθεσή του στο δικαστήριο.