Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ενός ΚΥ εντός του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ενός ΚΥ εντός του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ενός Κέντρου Υγείας του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που ορίζονται από την κειμένη πολεοδομική νομοθεσία.