Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος δημοτικής έκτασης

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος δημοτικής έκτασης

Η μελέτη αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος μεγάλης δημοτικής έκτασης με σκοπό έκδοση βεβαιώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δασαρχείο, Αρχαιολολογία, Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης).