Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών

Το έργο αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ενός οικοπέδου σε οικισμό της Π.Ε. Ροδόπης στο οποίο υπήρχαν αυθαίρετες κατασκευές με σκοπό τη ρύθμιση αυτών σύμφωνα με το Ν. 4178/2013.