Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για έκδοση άδειας κατεδάφισης και σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για έκδοση άδειας κατεδάφισης και σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας

Το έργο αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ενός οικοπέδου σε οικισμό του Δήμου Κομοτηνής με σκοπό την έκδοση άδειας κατεδάφισης και την σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας με αποκλειστικές χρήσεις.