Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για επίλυση οικοπεδικής διαφοράς σε δικαστήριο

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για επίλυση οικοπεδικής διαφοράς σε δικαστήριο

Το έργο αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ενός αγροτεμαχίου και των ομόρων του στη κτηματική περιοχή Κομοτηνής με σκοπό την εύρεση των πραγματικών ορίων και την επίλυση των διαφορών στο δικαστήριο.