Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για ρύθμιση αυθαιρέτων

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για ρύθμιση αυθαιρέτων

Το έργο αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ενός αγροτεμαχίου στη κτηματική περιοχή Κομοτηνής στο οποίο υπήρχαν αυθαίρετες κατασκευές με σκοπό τη ρύθμιση αυτών σύμφωνα με το Ν. 4495/2017.