Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Το έργο αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ενός συγκροτήματος κατοικιών με σκοπό τη δήλωση των ιδιοκτησιών στο εθνικό κτηματολόγιο.