Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για άδεια κατεδάφισης

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για άδεια κατεδάφισης

Η μελέτη αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με σκοπό τη έκδοση άδειας κατεδάφισης σε παραδοσιακό οικισμό της Π.Ε. Ροδόπης.