Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για άδεια δόμησης

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για άδεια δόμησης

Η μελέτη αφορούσε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με σκοπό τη έκδοση άδειας δόμησης για σε οικισμό της Π.Ε. Ροδόπης.