Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης εντός Δήμου Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης

Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης εντός Δήμου Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης  οριζοντιογραφικά και υψομετρικά της διαδρομής του αγωγού ύδρευσης που πρόκειται να κατασκευαστεί, όπως αυτή καθορίστηκε από τα τεχνικά δεδομένα της προκήρυξης της μελέτης.