Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη πράξης τακτοποίησης, προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεων

Σύνταξη πράξης τακτοποίησης, προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεων

Σύνταξη πράξης τακτοποίησης, προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής

Η μελέτη αφορούσε την σύνταξη πράξης τακτοποίησης, προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεων με σκοπό τη διάνοιξη ενός πολυσύχναστου δρόμου εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής. Για την ολοκλήρωση της μελέτης ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και κατατέθηκε ο φάκελος στην Διεύθυνση Πολεοδομίας Ροδόπης.