Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Σύνταξη πράξης προσκύρωσης δημοτικής έκτασης

Σύνταξη πράξης προσκύρωσης δημοτικής έκτασης

Η μελέτη αφορούσε τη σύνταξη πράξης προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής με απώτερο σκοπό την έκδοση άδειας δόμησης.