Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Θράκης

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Θράκης

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Θράκης με τίτλο «Αναγνώριση της μορφολογίας, τυπολογίας και της τεχνολογίας οικιστικών συνόλων και άλλων τεχνικών έργων ως στοιχείων πολιτισμού και τουριστικής προβολής του ορεινού όγκου της Ροδόπης» Το εν λόγω έργο αποτελούνταν από 3 επιμέρους τμήματα: 1.Tην συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων (φωτογραφίες, αυτοψίες, χάρτες, ερωτηματολόγια ) από κάθε ορεινό οικισμό της Θράκης 2.Την κατηγοριοποίηση όλων των στοιχείων αυτών και σύνταξη πινάκων 3.Τη δημιουργία ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) με σκοπό την ανάδειξη των οικισμών αυτών και την προβολή τους στο διαδίκτυο.