Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση γέφυρας ποταμού

Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση γέφυρας ποταμού

Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση γέφυρας ποταμού Πολυάνθου του Δ. Σώστου. Πραγματοποιήθηκε πλήρης οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση των χωματισμών και των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την εν λόγω γέφυρα με άμεσο σκοπό την εκτροπή του ποταμού και την εκτέλεση έργων συντήρησης των βάθρων της γέφυρας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.