Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Μελέτη οδοποιίας αγροτικής οδού

Μελέτη οδοποιίας αγροτικής οδού

Μελέτη οδοποιίας αγροτικής οδού εντός της περιοχής του φράγματος Γρατινής του Δ. Κομοτηνής Αρχικά πραγματοποιήθηκε η οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση της υπό μελέτη περιοχής και στη συνέχεια συντάχθηκαν τα διαγράμματα οριζοντιογραφίας, μηκοτομών και διατομών. Η συγκεκριμένη μελέτη έγινε με σκοπό τη κατασκευή τάφρου αριστερά και δεξιά της οδού.