Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Υπηρεσίες

Τοπογραφικά

Συμβολαίου – μεταβιβάσεων

Έκδοσης οικοδομικής αδείας

Οριοθέτησης οικοπέδων – αγροτεμαχίων – εκτάσεων – κατασκευών

Καθορισμού αιγιαλού & παραλίας

Κατάτμησης

Χάραξης ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών

Πράξης τακτοποίησης – αναλογισμού

Πράξης εφαρμογής Εξαρτημένα στο πανελλήνιο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’87

Κτηματολογίου

Πράξεων χαρακτηρισμού για Δασαρχείο

Φωτοβολταικών συστημάτων

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών-GIS

Μελέτες

Τοπογραφικές μελέτες

Γεωδαιτικές Μελέτες

Φωτογραμμετρικές μελέτες

Χαρτογραφικές μελέτες

Κτηματογραφικές μελέτες

Μελέτες συγκοινωνικακών έργων-οδών

Μελέτες σιδηροδρομικών γραμμών

Μελέτες μικρών τεχνικών έργων

Μελέτες έργων υποδομής αερολιμένων

Κυκλοφοριακές μελέτες

Κτηματολόγιο

Τοπογραφικά διαγράμματα για δηλώσεις κτηματολογίου

Τοπογραφικά διαγράμματα για διορθώσεις κτηματολογίου

Τοπογραφικά διαγράμματα για ενστάσεις Δασικού Κτηματολογίου

Εντοπισμοί ακινήτων

Αναζητήσεις ΚΑΕΚ

Για εντοπισμό της ιδιοκτησίας σας στους χάρτες του κτηματολογίου

Υποστήριξη μελετών

Αποτυπώσεις,Υψομετρίες – απόδοση ψηφιακού μοντέλου εδάφους – ισοϋψείς

Τριγωνισμοί – συνορθώσεις δικτύων

Οριοθετήσεις

Σχεδιαστική υποστήριξη: οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές

Τοπογραφικές

Συγκοινωνιακές

 

Υποστήριξη κατασκευών

Χαράξεις οριζοντιογραφικές-υψομετρικές

Σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών

Επιμετρήσεις – εμβαδομετρήσεις – ογκομετρήσεις

Δίκτυα οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου

Έλεγχος μικρομετακινήσεων

Άλλες Υπηρεσίες

Αποτυπώσεις μνημείων

Βιομηχανικές κατασκευές

Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις Εσωτερικών χώρων

Αποτυπώσεις ειδικού χαρακτήρα

Μελέτες και Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων

Οικοδομικές Άδειες

Άδειες μικρής κλίμακας

Εγκρίσεις Κόμβων 

Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων

Αρχιτεκτονικά Σχέδια

Τεχνικές Εκθέσεις

Τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων χώρων

Ρυθμίσεις αυθαίρετων κατασκευών (Αναλαμβάνουμε τη ρύθμιση κάθε αυθαίρετης κατασκευής στα πλαίσια του Ν. 4495/17 συντάσσοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνική έκθεση, σχέδια, υπολογισμό προστίμου κλπ), καθώς επίσης παρέχουμε βεβαίωση μηχανικού περί ύπαρξης ή μη αυθαίρετης κατασκευής με σκοπό τη σύνταξη συμβολαίων.)