Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Η Εταιρία μας

εργο + θεση

Η ομάδα μηχανικών εργο+θεση συστάθηκε με σκοπό την παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αποτελείται από άρτια καταρτισμένους μηχανικούς οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την μελέτη και εφαρμογή τεχνικών έργων από το στάδιο σύλληψης της ιδέας μέχρι την τελική παράδοσή τους.

Η εργο+θεση πραγματοποιεί τοπογραφικές μελέτες, τεχνικές μελέτες, επιβλέψεις έργων, έκδοση οικοδομικών αδειών, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τεχνικά θέματα και διάφορες άλλες συναφείς υπηρεσίες. Καλύπτει το μεγαλύτερο εύρος της Β. Ελλάδας, υλοποιώντας πολύπλοκα τεχνικά έργα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Με γνώμονα τις προσωπικές ανάγκες και απαιτήσεις του εργοδότη πραγματοποιούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα την εργασία μας. Βρισκόμαστε δίπλα στον ιδιοκτήτη σε κάθε στάδιο του έργου και με την χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού καλύπτουμε ένα μεγάλο εύρος τεχνικών υπηρεσιών. Η υψηλή τεχνογνωσία και η μεθοδικότητα, μας προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον χρόνο αποπεράτωσης των έργων μας. Η ικανοποίηση όσων μας επέλεξαν αποτελεί την μοναδική μας απόδειξη.

Στέφανος Ν. Σύρμος

Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε) και του Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Τάξεως Α΄ στις κατηγορίες 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων-Οδών, Σιδηροδρομικών γραμμών, Μικρών τεχνικών έργων, Έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές) και 16 (Μελέτες Τοπογραφίας-Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)
Ελεύθερος επαγγελματίας απο το 2003.

Εξοπλισμός Πεδίου

1 Θεοδόλιχο Total Station Lazer
1 Δέκτες GPS L1,L2 διπλής συχνότητας
1 Αυτόματος χωροβάτης
1 σταδία
1 Δέκτης GPS χειρός
3 κοντάρια – πρίσματα
2 αυτοκίνητα εργασιών τύπου jeep
4 ασύρματοι δέκτες επικοινωνίας

Εξοπλισμός γραφείου

3 Η/Υ -1 Laptop – 2 PDA
1 Lazer εκτυπωτή, 2 inject και 1 plotter
1 ψηφιακό φωτοτυπικό μηχάνημα
2 Λογισμικά τοπογραφίας 
1 Λογισμικό οδοποίας 
1 Λογισμικό αυτόματης σχεδίασης